FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Polityka prywatności


Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w domenie scp-slask.pl

Ochrona prywatności 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ("SCP") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez SCP (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek SCP.

Administrowanie Serwisami

Czynności związane z funkcjonowaniem Serwisu, SCP podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjny. 

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych, 
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, 
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, 
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Mechanizm cookies

 • Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
 • MR przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
 • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.

Wykorzystywanie danych

 • Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
 • Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami SCP. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 • Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, SCP, może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 • ŚCP zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klauzula informacyjna

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60.
 • Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
 • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera.
 • Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań wskazanych w pkt. 3
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, osoby upoważnione przez Administratora danych, wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, asysty strony internetowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Klauzula informacyjna — Facebook

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w ramach niniejszego fanpage’a, jest przede wszystkim Facebook Ireland Ltd.  Z firmą należy kontaktować się, wypełniając formularz na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych opisane są na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47, jest Administratorem Pani/Pana danych tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skomunikować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.

Przetwarzamy dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u oraz wyraziły zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku lub innych danych osobowych na fanpage’u.

W ramach fanpage’a „Fundusze dla Biznesu” przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • promocji funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
 • informowania o wszelkich aktywnościach Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości;
 • promowania różnych wydarzeń, które organizuje Województwo Śląskie;
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości);
 • dokonania analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do tego, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak również podmioty, z którymi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych. Dane mogą być udostępniane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, wskazanych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo 

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 
 • Serwisy jednak zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. 

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, zamieścimy odpowiednią informację na tej podstronie.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś