FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Fundusze Europejskie dla Śląskiego perspektywa 2021-2027

Projekt "Pomoc Techniczna 2023 – ŚCP"


Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 pn. „Pomoc Techniczna 2023 – ŚCP”.

Tytuł projektu
Pomoc Techniczna 2023 – ŚCP

Nazwa beneficjenta
Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie
Priorytet: XIII. Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST
Działanie: 13.1. Pomoc Techniczna FST

Finanse
Wartość projektu: 12 323 620 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 10 475 077 zł

Cel projektu
Skuteczna i efektywna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zadania

 • Wsparcie instytucji FE SL w zarządzaniu zasobami ludzkimi i wzmocnienie ich potencjału administracyjnego oraz zapewnienie odpowiedniego systemu wynagradzania pracowników zaangażowanych w realizacje FE SL 21-27; jak również finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją FE SL 2021-2027.
 • Podnoszenie kwalifikacji w tym finansowanie rozwoju i doskonalenie kadr zaangażowanych w realizację FE SL 21- 27 poprzez wszelkie formy dokształcania.
 • Wsparcie skutecznych procedur i procesów we wdrażaniu FE SL w tym finansowanie działań związanych z zapewnieniem systemów informatycznych wraz z infrastrukturą niezbędną do wdrażania FE SL 21-27;
  • finansowanie wydatków związanych z odzyskiwaniem od Beneficjentów kwot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych, w tym kosztów sądowych;
  • finansowanie m.in. analiz i studiów, ekspertyz i opinii prawnych związanych z realizacją FE SL; oraz wydatków związanych z zamykaniem poprzednich perspektyw.
 • Stworzenie spójnego systemu informacji i komunikacji w ramach którego będą realizowane zadania: - tworzenie, utrzymanie i rozwój systemu portali, serwisów internetowych związanych z FE SL oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym mediów społecznościowych;
  • finansowanie przygotowania, produkcji, dystrybucji publikacji, materiałów promocyjnych;
  • finansowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej;
  • organizacja i współorganizacja wydarzeń (m.in. konferencji).

Kto skorzysta na realizacji projektu?

Głównymi grupami docelowymi prowadzonych działań są:

 • beneficjenci i potencjalni beneficjenci,
 • uczestnicy projektów,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowe,
 • ogół mieszkańców województwa śląskiego.

FE SL kolor poziom br

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś